Tag: Sarah Jane Dias shoots for a wardrobe malfunction scene in Kya Super Kool Hai Hum