ajaz kh
 
Shree Rajlaxmi Entertainment Presents
 
Producer: Baldev Singh Bedi
 
Written & Directed: Harish Kotian & Sandeep Choudhary (Harry – Sandy)
 
Star Cast: Ajaz Khan, Sahil Anand, Harsh Naagar, Anant Mahadevan, Vaibhav Mathur & Shalu Singh